Ścieżka nawigacji

Aktualności

Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów przed Świętami Wielkanocnymi

Dodatkowe roczne świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury, która obowiązujące od 1 marca. W 2021 r. jest to 1250,88 zł brutto.  Świadczenie to przysługuje  osobom, które do 31 marca 2021 r. mają ustalone m.in. prawo do emerytury lub renty.

ZUS wypłaca trzynastki z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaci je przed tym dniem wolnym. Jeśli na przykład termin płatności emerytury wypada 5 kwietnia, to emeryt otrzyma swoje świadczenie wraz z trzynastką jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. 

Z dodatkowego rocznego świadczenia ZUS nie dokonuje potrąceń i egzekucji - wypłaca je w pełnej kwocie (1250,88 zł brutto).

Więcej o trzynastce.