Ścieżka nawigacji

Aktualności

Podsumowanie konferencji „Nowe technologie a ochrona danych osobowych”

Konferencja była jednym z wydarzeń, które towarzyszą obchodom jubileuszu 90-lecia ZUS. Patronat honorowy nad nimi objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem konferencji było przybliżenie jej uczestnikom najnowszych trendów i wyzwań związanych z ochroną danych osobowych w erze cyfrowej. Wydarzenie to miało także stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń między przedstawicielami instytucji, które zajmują się ochroną danych osobowych. W czasach szybkiego postępu cyfrowego muszą one bowiem sprostać coraz to nowszym wymaganiom.

Konferencję zainaugurowała prof. Gertruda Uściska, prezes ZUS. Podkreśliła ona, że nowe technologie odgrywają coraz większą rolę w rozwoju życia społecznego i gospodarczego oraz w realizacji celów biznesowych poszczególnych instytucji i osób. Szefowa ZUS zwróciła uwagę, że nowe technologie mają ogromny wpływ zarówno na sferę prywatną, jak i na sferę publiczną. Podkreśliła, że z nowymi technologiami wiążą się wyzwania i zagrożenia dla ochrony danych osobowych, które wymagają świadomego i odpowiedzialnego podejścia wszystkich stron procesu. Ochrona danych osobowych to nie tylko wymóg prawny, ale także kwestia etyki i zaufania społecznego, które należy budować i utrzymywać.

Następnie głos zabrał Jakub Groszkowski, zastępca prezesa UODO. Wyróżnił ZUS za działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych swoich klientów i pracowników. Podziękował też za to, że ZUS włączył temat ochrony danych osobowych do obchodów 90-lecia swojego istnienia. Jego zdaniem jest to dowód świadomości i profesjonalizmu administratora. Jakub Groszkowski zaznaczył również, że w dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, najważniejsze jest poszanowanie praw człowieka i jego prywatności. W tym kontekście podkreślił rolę przepisów RODO jako niezbędnych ram prawnych dla bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Konferencja została podzielona na dwa panele tematyczne. W pierwszej części, poświęconej zagadnieniom prawnym, wystąpili:

  • mec. Xawery Konarski, prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, który wygłosił wykład na temat RODO i nowych technologii;
  • Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO, która omówiła projektowanie ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w rejestrach publicznych w świetle rozwoju nowych technologii;
  • dr Maria Jędrzejczak z Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych, która przybliżyła zakazane praktyki w zakresie sztucznej inteligencji z perspektywy europejskiej i azjatyckiej;
  • Agnieszka Gębicka, inspektor ochrony danych (IOD) w ZUS, i Sławomir Wichrowski, zastępca IOD w ZUS, którzy opowiadali o problemach audytu IOD i wykorzystaniu nowych technologii.

W drugiej części głos zabrali:

  • dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska, prof. UKSW, która wygłosiła wykład na temat wykorzystania technologii przełomowych do kradzieży tożsamości i pokazała przykłady takich kradzieży;
  • Tomasz Sadowski, koordynator ds. cyberbezpieczeństwa z Departamentu Cyberbezpieczeństwa ZUS, który omówił zagadnienie cybersecurity w nowej perspektywie i przedstawił statystyki dotyczące cyberbezpieczeństwa;
  • dr Michał Nowakowski, który odsłaniał tajemnice sztucznej inteligencji;
  • przedstawiciele UODO: Natalia Misiuk, p.o. dyrektor Departamentu Nowych Technologii, i Tomasz Ochmiński, kierownik Zespołu Kontrolnego z Departamentu Kontroli i Naruszeń, których prelekcja dotyczyła cyberbezpieczeństwa w ochronie danych osobowych (Natalii Misiuk nie było fizycznie na konferencji, jej wykład został nagrany i odtworzony);
  • dr inż. Jarosław Homa, który w swoim wystąpieniu skupił się na technicznych aspektach cyberbezpieczeństwa w ochronie danych osobowych;
  • dr Urszula Góral, IOD w Kancelarii Sejmu RP, która w swojej prezentacji na temat roli IOD w projektowaniu systemów opartych na sztucznej inteligencji w sektorze publicznym zwróciła uwagę na to, że IOD powinien uczestniczyć w każdej czynności, która ma związek z przetwarzaniem danych osobowych, włącznie z obszarem cyberbezpieczeństwa.

Prelegenci podkreślali znaczenie współpracy i komunikacji między inspektorami a innymi uczestnikami procesu, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych w organizacji, w szczególności na etapie prac projektowych.

Uczestnicy konferencji debatowali o tym, jak dostosować organizację do zmieniających się regulacji prawnych i zapewnić przy tym skuteczną kontrolę danych osobowych oraz unikać nieetycznych praktyk w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji. W trakcie dyskusji zostały również poruszone tematy związane z zapobieganiem kradzieży tożsamości i tym, jak można wykorzystywać potencjał technologii przełomowych do poprawy jakości usług publicznych.