Ścieżka nawigacji

Aktualności

Polacy, do spisu!

Tradycyjnie raz na 10 lat GUS pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne kwestie. Z początkiem kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Do 30 września każdy obywatel ma obowiązek spisać się samodzielnie przez wypełnienie formularza na stronie internetowej. www.nsp2021.spis.gov.pl, do której możemy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub przy użyciu numeru PESEL. Osoby, które nie mają dostępu do komputera i internetu, mogą skorzystać ze specjalnych stanowisk przygotowanych w urzędach (link do strony zewnętrznej). Spisać można się również telefonicznie.

Spis jest obowiązkowy, dlatego osoby, które nie wezmą udziału w spisie, mogą spodziewać się telefonu od rachmistrza. Ze względu na sytuację pandemiczną rachmistrzowie nie odwiedzą nas jednak w domu.

Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa może skutkować nałożeniem kary grzywny.