Ścieżka nawigacji

Aktualności

Polacy jednoznacznie: najlepsza obsługa jest w ZUS

Jak wynika z najnowszego badania CBOS, postrzeganie polskich urzędów zdecydowanie ociepla się. Porównywalne dane sprzed pięciu i dziesięciu lat świadczą o poprawiającej się jakości obsługi. W tym kontekście warty podkreślenia jest fakt, że pośród klientów administracji publicznej ZUS zajmuje czołową pozycje w większości ocenianych kryteriów. graficzne przedstawienie wyników badań

Ogólna ocena jakości obsługi  w ZUS w skali 1-5 to  4,4 pkt.  i jest to najwyższa ocena pośród wszystkich ocenianych instytucji. Także w bardziej szczegółowych kategoriach badania związanych z obsługą ZUS wypadł najlepiej.  Aż  64 proc. respondentów było zadowolonych, że ich sprawa w ZUS została załatwiona „od ręki”. Prawie wszyscy badani (96 proc.) stwierdzili, że obsłużono ich w Zakładzie prawidłowo i rzetelnie , a 87 proc. stwierdziło że poświęcono im dostatecznie dużo czasu i uwagi. Aż 93 proc. respondentów bardzo wysoko oceniło kompetencje pracowników ZUS.  

Sondaż „Polak w urzędzie”  przeprowadzono w dniach 2-12 listopada na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1016 osób.

Rok temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych został laureatem nagrody Najwyższa Jakość QI oraz Perłą Jakości za system zarządzania jakością wprowadzony na Salach Obsługi Klientów. Potwierdza to, że ZUS gwarantuje swoim klientom obsługę na najwyższym poziomie.