Ścieżka nawigacji

Aktualności

Ponad 161 tys. zgłoszeń do ubezpieczeń z kodem zawodu

16 maja 2021 r. weszła w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń. W dokumentach zgłoszeniowych (ZUS ZUA i ZUS ZZA) trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu.

Liczba formularzy ZUS ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej), w których wykazano 6-cyfrowy kod zawodu wyniosła prawie 126 tys. Najczęściej wykazywany kod dotyczy pracowników ochrony fizycznej (4,5 proc.). Drugą pozycję (2,6 proc.) zajmują jednocześnie kody dla sprzedawcy i kierowcy samochodu ciężarowego, a trzecią dla magazynierów – robotnik magazynowy, magazynier (2,3 proc.).

W grupie - pracownicy usług ochrony (3-cyfrowy kod) wykazano 15 różnych zawodów. Najliczniejsze to: pracownik ochrony fizycznej, pozostali pracownicy ochrony osób i mienia, portier, pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani.

Liczba dokumentów ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych) z kodami zawodów wyniosła ponad 35 tys. Najwięcej zgłoszeń było z kodem dla ankietera (11,6 proc.) a następnie dla pozostałych specjalistów nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowanych (3,2 proc.).

Po analizie 3-cyfrowego kodu zawodu w dokumentach ZUS ZZA pierwsze miejsce zajęła grupa zawodowa: pracownicy do spraw informowania klientów, która stanowi 13,7 proc. Płatnicy składek wykazali 16 kodów. Pierwszych 5 z nich to: ankieter, pozostali ankieterzy, rejestratorka medyczna, pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center), recepcjonista hotelowy.

Informacja o kodzie zawodu będzie wykorzystywana głównie w celach statystycznych, np. przy budowaniu polityki państwa (także zdrowotnej) na najbliższe lata.