Ścieżka nawigacji

Aktualności

Porozumienie ZUS-SOKA-BAU (ULAK) w sprawie przekazywania składek od ekwiwalentów za niewykorzystany urlop

Dzięki porozumieniu SOKA-BAU (ULAK) będzie przekazywać bezpośrednio do ZUS składki od wypłaconych pracownikom delegowanym do pracy w Niemczech ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

Sposób przekazywania składek przez SOKA-BAU (ULAK)

SOKA-BAU (ULAK) będzie przekazywać środki na pokrycie składek, w części finansowanej przez pracownika, bezpośrednio do ZUS na numer rachunku składkowego (NRS) płatnika składek.

Obowiązki płatnika składek

Płatnik składek (tak jak do tej pory) ma obowiązek:

  • uwzględniać wypłacony ekwiwalent w podstawie wymiaru składek,
  • rozliczać należne składki w miesięcznych dokumentach rozliczeniowych,
  •  uwzględniać, przy opłacaniu składek we wpłacie, część składek finansowanych ze środków płatnika.

Nowe zasady przekazywania środków

Zmienione zasady przekazywania środków dotyczą składek od ekwiwalentów wypłacanych na podstawie wniosków złożonych do SOKA-BAU po 1 czerwca 2018 r. O nowych zasadach Kasa SOKA-BAU informuje na bieżąco polskie firmy, które delegują pracowników do pracy w Niemczech.

Nie uległy natomiast zmianie zasady przekazywania przez Kasę środków na pokrycie składek należnych z tytułu wypłacanych świadczeń urlopowych.