Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Prezes ZUS: coraz lepsza sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował raport na temat sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za trzy kwartały tego roku.

„Pomimo trwającej w dalszym ciągu epidemii sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w trzech kwartałach br. była zdecydowanie lepsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - mówi profesor Uścińska.

„To przełożyło się na kondycje Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc., tym samym zbliżamy się do wartości obserwowanych przed wybuchem epidemii" - dodaje szefowa ZUS.

Prof. Uścińska podkreśliła, że dzięki dobrej sytuacji FUS Zakład podjął decyzję, aby nie wykorzystywać w pełni dotacji z budżetu państwa. „Zwolniliśmy już 19,5 mld zł. Stale analizujemy i monitorujemy sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będziemy informować o niej na bieżąco” - powiedziała profesor.

Największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w okresie styczeń–wrzesień wyniosła 172,4 mld zł i była o 9,3 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2020 r.

Liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Na koniec września 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 846 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 22,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wzrost o 16,7 proc. w stosunku do stanu na koniec 2020 r.

Największą grupę (72,9 proc.) stanowili obywatele Ukrainy – na koniec września 2021 r. ich liczba wyniosła 617 tys. osób, tj. o 21,7% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz o 15,8% więcej niż w grudniu 2020 r.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w trzech kwartałach 2021 r. wyniosły 209,2 mld zł i były o 3,7 mld zł większe niż przed rokiem.

Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 206,1 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. W okresie styczeń–wrzesień wydatki na emerytury i renty wyniosły 183,0 mld zł, tj. o 7,2 proc. więcej niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji.

Przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe w dziewięciu miesiącach 2021 r. wyniosło 2 540,08 zł i było wyższe o 6,8 proc. od wypłacanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń niezmiennie jest coroczna waloryzacja – w 2021 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 104,24 proc.

Pozostałe świadczenia wypłacane z FUS w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. wyniosły 23,1 mld zł i były niższe o 2,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r., głównie w wyniku spadku wypłat zasiłków opiekuńczych.

Więcej o sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w trzech kwartałach 2021 r. przeczytasz w raporcie (plik pdf 901 kb).

Dane statystyczno-finansowe (plik xlsx, 44 kb).