Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prezes ZUS na konferencji "O kobiecie w świecie współczesnym"

"Ustalanie granicy wieku emerytalnego i jego określenie wymaga analizy w różnych ujęciach. Pod uwagę powinny być brane różne przesłanki m. in. prawne, ekonomiczne, społeczne i zdrowotne" - powiedziała prof. Uścińska.

Jak podkreśliła, wydłużenie aktywności zawodowej zależy od kilku czynników. To dodatkowe składki, dodatkowa waloryzacja składek oraz zmniejszenie średniego dalszego trwania życia, przez które trzeba podzielić kapitał emerytalny.

I tak np. kobieta z kapitałem 350 tys. zł, przechodząc w styczniu 2019 r. na emeryturę w wieku 60 lat, uzyskałaby emeryturę w wysokości 1342,54 zł. Gdyby dalej pracowała, zarabiając przeciętne wynagrodzenie z 2019 r., to: rok później otrzymałby emeryturę w wysokości 1564,24 zł, czyli o 221,70 zł większą, a 5 lat później - 2569,12 zł, czyli o 1226,58 zł większą.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie dalsze trwanie życia dla 60-letniej osoby wynosi 261,5 miesiąca, a dla 65-letniej - 217,6 miesiąca. W pierwszym przypadku jest to o blisko miesiąc dłużej niż w ubiegłym roku, w drugim przypadku o pół miesiąca.