Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prezes ZUS na konferencji z okazji 100-lecia ustawy o pomocy społecznej

– W ciągu 100 lat system ten przechodził różne przekształcenia i reformy związane z sytuacją polityczną, gospodarczą i społeczną Polski. Obecnie obowiązuje ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która była już wielokrotnie nowelizowana – zauważyła profesor Uścińska.

– Jest wiele osiągnięć w tym obszarze, ale i wiele nowych wyzwań, bowiem w systemach pomocy nie tylko Polski, ale i innych krajów członkowskich Rady Europy dokonują się ogromne zmiany. Takimi wyzwaniami są procesy globalne i ostatnie kryzysy – pandemia Covid-19 czy wojna w Ukrainie – oceniła prezes ZUS.

Prof. Uścińska dodała, że dyskusja o współczesnym systemie pomocy społecznej musi brać pod uwagę obecne realia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz uwzględniać szerokie spojrzenie na system zabezpieczenia społecznego.

Konferencję „100-lecie ustawy o opiece społecznej – od ochrony socjalnej ku nowoczesnemu systemowi pomocy społecznej” zorganizowali: Uczelnia Korczaka, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Patronat merytoryczny nad konferencją objął Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.