Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prezes ZUS na seminarium ISSA

Zdalne seminarium Komisji Emerytalnej ISSA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego), które odbyło się 5 maja 2021 roku, było poświęcone prezentacji wstępnej wersji projektu raportu na temat instytucji rent rodzinnych. Autorami projektu raportu jest Austriacka Instytucja Emerytalna (PVA) oraz Niemiecka Instytucja ubezpieczenia Emerytalnego (DRV Bund).

Szefowa ZUS wygłosiła wykład na temat prawa do rent rodzinnych w kontekście międzynarodowych konwencji i innych aktów prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Omówiła również proces indywidualizacji praw społecznych, a następnie poprowadziła seminarium.

Podczas dyskusji podjęto wiele aspektów funkcjonowania rent rodzinnych, m.in. wydatki publiczne na ten rodzaj świadczeń oraz wpływ na rynek pracy. Przedstawiciele instytucji zabezpieczenia społecznego ze Szwecji, Francji, Węgier, Japonii, Kazachstanu, Korei, Kanady i Rosji wskazali także rozwiązania prawne stosowane w państwach, z których pochodzą instytucje członkowskie ISSA oraz reformy podejmowane w poszczególnych krajach.

Profesor Gertruda Uścińska jest przewodniczącą Komisji Emerytalnej ISSA oraz członkiem Biura zarządzającego ISSA.