Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prezes ZUS uczestnikiem webinaru ISSA

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w czwartek (10 czerwca 2021 r.) wzięła udział w webinarze Europejskiej Sieci ISSA pt. „Między Covid-19 a powrotem do zdrowia: utrzymanie pracy, częściowe bezrobocie i umiejętności”, który został zorganizowany we współpracy z Komisją Techniczną ISSA ds. Polityki Zatrudnienia i Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Webinar poświęcony był różnorodnym programom utrzymania pracy, wprowadzonym w 2020 roku w różnych państwach jako odpowiedź na kryzys na rynku pracy z powodu pandemii Covid-19. Zaprezentowane zostały wdrożone długoterminowe środki wsparcia oraz mechanizmy dostosowania rynku pracy, który diametralnie zmienił się w czasie pandemii.

Profesor Uścińska wygłosiła wykład na temat sytuacji na polskim rynku pracy oraz zmian jakie na nim się dokonały w ostatnich kilkunastu miesiącach. Prezes ZUS przedstawiła podejmowane przez polski rząd działania o charakterze prawnym, finansowym, organizacyjnym czy w obszarze IT, które miały na celu zarówno zapobieganie bezrobociu oraz zwolnieniom pracowników, jak i łagodzenie skutków utraty pracy z powodu pandemii.

Prezes ZUS podkreśliła, że w czasie pandemii nastąpił ogromny postęp technologiczny w obsłudze klientów. Dziś relacje obywatel-państwo w coraz większym stopniu odbywają się za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji.
"W Polsce dobrze rozwinięte jest prawo dotyczące rynku pracy i zatrudnienia oraz przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków. Jego zakres przedmiotowy obejmuje aktywne i pasywne instrumenty. Są one ukierunkowane na łagodzenie konsekwencji bezrobocia" - mówiła prof. Uścińska.

"Stan pandemii i związane z nim ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki, głównie wynikające z lockdownu, spowodował przyjęcie wielu regulacji prawnych. Ich celem było zapobieganie bezrobociu i zwolnieniom pracowników oraz łagodzenie skutków utraty pracy" - wskazała prezes ZUS.

W webinarze uczestniczyli także przedstawiciele instytucji zabezpieczenia społecznego z Belgii, Czech, Francji i Szwecji, którzy zaprezentowali rozwiązania zastosowane przez każde z tych państw.

Prof. Gertruda Uścińska pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci ISSA.