Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prognoza FUS i FEP na kolejne lata

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek opracowywania prognoz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP). Pozwalają one ocenić wpływ koniunktury gospodarczej na kondycję systemu ubezpieczeń społecznych.

Z najnowszej prognozy FUS wynika, że w latach 2022- 2026 Fundusz pozostanie deficytowy. Oznacza to, że bieżące składki, dotacja z budżetu państwa oraz środki przekazywane z otwartych funduszy emerytalnych do funduszu emerytalnego FUS w ramach tzw. „suwaka bezpieczeństwa” nie pokryją wydatków FUS.

We wszystkich trzech wariantach (pośrednim, pesymistycznym i optymistycznym) deficyt roczny FUS w 2026 r. będzie większy niż w 2022 r. od 0,6 mld do nieco ponad 20 mld zł.

Zgodnie z prognozą na wysokość deficytu rocznego FUS wpłyną deficyty generowane w funduszu emerytalnym i chorobowym. Z kolei fundusze: rentowy (nadwyżka od 0,37 proc. PKB w 2022 r. do 0,46 proc. PKB w 2026 r.) i wypadkowy (nadwyżka od 0,16 proc. PKB w 2022 r. do 0,19 proc. PKB w 2026 r.) będą generować nadwyżki roczne i ich sytuacja będzie się poprawiać.

– Według prognoz w najbliższych 5 latach wzrost deficytu w funduszu emerytalnym – o 0,21 pp. PKB zostanie prawie całkowicie skompensowany spadkiem deficytu w pozostałych trzech funduszach FUS – o 0,18 pp. PKB – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Także Fundusz Emerytur Pomostowych zanotuje w 2022 r. deficyt – bieżące składki nie pokryją wydatków na emerytury pomostowe. We wszystkich wariantach w 2022 r. maleje saldo roczne oraz wydolność Funduszu, co oznacza pogłębianie się deficytu rocznego FEP. W latach 2023-2026 powinna jednak nastąpić zmiana trendu i saldo roczne oraz wydolność Funduszu wzrosną.