Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Program Płatnik – informacja o nowych metrykach 103 i 104

W weekend 19-21 maja 2017 r. planowane jest wdrożenie w programie Płatnik nowych metryk 103 i 104. Wiąże się to z przystosowaniem programu Płatnik do pełnego wdrożenia algorytmów i struktur niezbędnych do prawidłowej obsługi kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Program Płatnik po wdrożeniu zmian wymaga do działania komputera z zainstalowanym i włączonym .NET Framework 4.0 (lub wyższym). Więcej na temat wymagań systemowych znajdziesz w Podręczniku administratora - po wdrożeniu nowych metryk.

W programie zreorganizowaliśmy widoki związane z przekazem elektronicznym dokumentów do ZUS. W Ustawieniach przekazu elektronicznego wybór certyfikatów odbywa się bezpośrednio z magazynów systemowych (bez rejestracji w programie Płatnik).

Pobranie pakietu 103 kończy się komunikatem o wymaganym restarcie programu. Po ponownym uruchomieniu programu pobiera się metryka 104 – jeśli są spełnione wymagania systemowe w zakresie Framework 4.0.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (EiDAS) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.