Ścieżka nawigacji

Aktualności

Programy transformacji cyfrowej ZUS – spotkanie z małymi i mikro przedsiębiorcami

12 maja odbyło się webinarium dla małych i mikro przedsiębiorców pod hasłem „ZUS - Programy Transformacji Cyfrowej". Spotkanie organizowane przez ZUS cieszyło się tak dużym zainteresowaniem (chęć udziału zgłosiło ponad 1200 osób), że przedsiębiorcy zostali zaproszeni na webinarium w dwóch grupach. Już jutro (13 maja) kolejna edycja spotkania w tym temacie. Webinaria dotyczą programów transformacji cyfrowej ZUS, które mają ułatwić prowadzenie firm.

– Spotkanie ma charakter konsultacyjny ze środowiskiem przedsiębiorców w zakresie dużych programów transformacji cyfrowej. Chcemy uwzględniać państwa opinie, doświadczenie i wiedzę – powiedziała prof. Gertruda Uścińska rozpoczynając spotkanie z przedsiębiorcami.

ZUS przejmie na siebie obowiązek ustalania wysokości składek, które należy opłacić i zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń. Na podstawie przekazanego przez płatnika Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego (JPU) ZUS poinformuje przedsiębiorcę o wysokości składek, które trzeba opłacić. Jeśli przedsiębiorca nie będzie miał zastrzeżeń do przygotowanych przez ZUS wyliczeń wystarczy, że opłaci składkę.

Prostsze będą też zasady ustalania prawa do zasiłków oraz ich obliczania. ZUS przejmie wypłatę wszystkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych, także tych, które teraz wypłaca pracodawca. Aby otrzymać zasiłek, nie trzeba będzie składać wniosku do ZUS – zasiłki będą wypłacane na podstawie zwolnienia lekarskiego lub informacji o udzielonym urlopie macierzyńskim.

– Chcemy, by w ramach automatyzacji obsługi płatników składek i automatyzacji wypłaty zasiłków doszło do daleko idącego odciążenia płatników składek z tych dotychczasowych zadań – podkreślała prezes ZUS.

Jak dodała prof. Uścińska, automatyzacja planowana przez ZUS wpisuje się w kontekst wcześniejszych reform, w tym e-składki oraz elektronicznych zwolnień lekarskich.

– Okres pandemii, oprócz ogromnych transferów pieniężnych, to także unowocześnienie obsługi naszych klientów oraz elektronicznej formy składania wniosków – wskazała prezes ZUS.

Programy transformacji cyfrowej ZUS to wynik przyjętej przez Zakład Strategii na lata 2021-2025. W ciągu najbliższych kilku lat sposób funkcjonowania Zakładu, a wraz z nim systemu zabezpieczenia społecznego, ulegnie daleko idącej transformacji. Zarząd Zakładu przyjął plan transformacji organizacyjnej i cyfrowej ZUS na lata 2021–2025, który obejmuje nowoczesny e-urząd, automatyzację i doskonalenie procesów oraz nowoczesną architektura IT, elektronizację procesów, komunikacji i dokumentacji oraz wymianę i integrację danych w ramach e-administracji.

Więcej informacji o programach transformacji cyfrowej ZUS

.