Ścieżka nawigacji

Aktualności

Raport roczny ZUS 2017 już dostępny

 „Raport roczny ZUS 2017” składa się z dziewięciu rozdziałów. W dwóch początkowych omówione zostały największe i najtrudniejsze projekty minionego roku: przywrócenie wieku emerytalnego oraz prace nad wdrożeniem e-Składki (czyli zintegrowanego systemu płatności na ubezpieczenia społeczne).

W kolejnych Czytelnik zapozna się z najważniejszymi informacjami na temat bieżącego funkcjonowania ZUS oraz bardzo dobrej kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej. Rozdział piąty i szósty traktuje o współpracy ZUS z instytucjami, odpowiednio: krajowymi i zagranicznymi.  W następnym to pracownicy ZUS są głównymi bohaterami (dowiemy się ile osób pracuje w ZUS, jakie mają wykształcenie itd.).

Raport przedstawia także praktykowane w ZUS zaangażowanie społeczne i troskę o rozwój społeczności lokalnej (a więc m.in. podejmowane przez pracowników akcje charytatywne, zakładowe krwiodawstwo, ochronę środowiska naturalnego) oraz  wdrożone praktyki z zakresu pracy. Ostatni rozdział jest natomiast przeglądem wydarzeń i przedsięwzięć, wcześniej nieomówionych, a też ważnych dla ubezpieczeń społecznych i ZUS minionym roku.

„Raport roczny ZUS 2017” dostępny jest w zakładce Biblioteka ZUS.