Ścieżka nawigacji

Społeczna odpowiedzialność ZUS - aktualności

Raport ZUS o społecznej odpowiedzialności

– Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności instytucji często kojarzone są wyłącznie ze zbiórkami darów dla potrzebujących, krwiodawstwem, słowem: z akcjami charytatywnymi. To bardzo ważna część aktywności społecznej pracowników ZUS, ale nie jedyna. W naszym raporcie pokazujemy, w jaki sposób pewien ład organizacyjny przekłada się na takie obszary, jak prawa pracowników, przejrzystość procedur, należytą obsługę klientów. Dopiero wszystkie te elementy, odpowiednio zarządzane, tworzą z instytucji publicznej organizację odpowiedzialną społecznie­ – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Raport „Społeczna odpowiedzialność ZUS 2018” (pdf 5,6 mb) jest podzielony na osiem rozdziałów. Po rozdziale wstępnym czytelnik może zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak: sprawne działanie Zakładu, poszanowanie praw jednostki i społeczeństwa, wiarygodność ZUS jako pracodawcy, działania proekologiczne Zakładu, nasza odpowiedzialność wobec klientów i kontrahentów, przyjazność i dbałość o interesariuszy, oddolna działalność społecznikowska naszych pracowników. Struktura raportu odpowiada normie ISO 26000, która standaryzuje działania CSR na całym świecie.

– Staraliśmy się, aby raport miał nowoczesną szatę graficzną, jednak jak zawsze ważniejszy od waloru estetycznego jest ten użytkowy. Mamy nadzieję, że liczne infografiki oraz fotografie poprawią czytelność i przejrzystość przygotowanego przez nas materiału na temat społecznej odpowiedzialności naszej instytucji – podkreśla prof. Gertruda Uścińska.