Ścieżka nawigacji

Aktualności

Rekordowe zainteresowanie konkursem na poprawę BHP dla przedsiębiorców

Od 17 kwietnia do 18 maja tego roku można było składać wnioski w konkursie dla płatników składek na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy.

Przez stronę prewencja.zus.pl wpłynęło do ZUS 5155 wniosków. To blisko 30 proc. więcej niż w ubiegłym roku (3987 wniosków). To najwięcej wniosków w historii naszych konkursów dotyczących dofinansowania działań płatników składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wnioskowane dofinansowanie wyniosło łącznie ponad 542 mln zł. Średnio dla projektu było to 105 tys. zł – dodaje profesor.

Najwięcej wniosków, bo 2034, wpłynęło od mikroprzedsiębiorstw, a najmniej od dużych firm – 365.

Największym zainteresowaniem konkurs cieszył się w województwach: wielkopolskim (660 wniosków), mazowieckim (618) i śląskim (609). Z kolei najmniej wniosków wypłynęło od podmiotów z województw: lubuskiego (111 wniosków), warmińsko-mazurskiego (139) oraz opolskiego (146).

W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, jednak nie więcej niż 300 tys. zł.

ZUS wybierze projekty, które: poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty mogą dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz przed promieniowaniem elektromagnetycznym, a także zakupu urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.