Ścieżka nawigacji

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Rekrutacja na studia podyplomowe - specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Studia finansowane są w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) w partnerstwie z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

Informacja o zasadach rekrutacji na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, Gdański Uniwersytet Medyczny ogłosił rekrutację na Studia Podyplomowe: Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją. Rejestracja kandydatów trwa do 09.07.2018 r.

Zgodnie z założeniami projektu o przyjęcie na studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące rekrutacji i samych studiów dostępne są na stronie:

https://zarzadzanierehabilitacja.gumed.edu.pl/47269.html

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w studiach zawiera Regulamin rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” dostępne są na stronie:

https://zarzadzanierehabilitacja.gumed.edu.pl/attachment/attachment/53898/regulamin_ostateczny12062018_czysty.pdf