Ścieżka nawigacji

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Rekrutacja na studia podyplomowe - specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (Uniwersytet Wrocławski)

Studia finansowane są w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) w partnerstwie z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

Informacja o zasadach rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim

W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, Uniwersytet Wrocławski ogłosił rekrutację na Studia Podyplomowe: Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji rejestracja internetowa kandydatów trwa do 24.06.2018 r.

Na studia podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją na UWr mogą aplikować kandydaci z następujących województw: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie.

Informacje o rekrutacji na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego:

rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/specjalista-ds-zarzadzania-rehabilitacja/

psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Studenci-i-doktoranci/Studia-podyplomowe/Studia-Podyplomowe-Specjalista-ds.-zarzadzania-rehabilitacja

wnhip.uni.wroc.pl/Studenci-i-doktoranci/Ogloszenia/Harmonogram-rekrutacji-na-Studia-Podyplomowe-Specjalista-ds.-zarzadzania-rehabilitacja

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w studiach zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ  realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.