Ścieżka nawigacji

Aktualności

Ruszyły wypłaty czternastych emerytur

Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

– Pierwsze wypłaty świadczeń ruszyły zgodnie z planem. W czwartek 25 sierpnia otrzymało je 1,6 mln emerytów i rencistów, a przeznaczyliśmy na to ok. 2 mld zł – podała prezes ZUS.

Czternastkę ZUS przyznaje z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze. Wypłaca ją emerytom i rencistom z ZUS oraz świadczeniobiorcom  KRUS i mundurowym, a także osobom uprawnionym do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia Mama 4 plus i renty inwalidzkiej.

– Czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego, a pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna. Dlatego wypłacamy 1217,98 zł na rękę - doprecyzowała prof. Uścińska.

Całą czternastkę otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Ci, którzy otrzymują emeryturę lub rentę w wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł dostaną kwotę zmniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Prawo do świadczenia podstawowego, jak emerytura lub renta, ZUS bada na 24 sierpnia, czyli na dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem głównym zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

W ZUS terminy wypłaty przypadają 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Zgodnie z rządowymi szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.