Ścieżka nawigacji

Aktualności

Senior bezpieczny i zabezpieczony

27 października 2022 r. ZUS uroczyście podsumował tegoroczny Dzień Seniora, obchodzony w październiku w całej Polsce. To ważna i potrzebna społecznie inicjatywa, która wpisała się na stałe w kalendarz cyklicznych wydarzeń organizowanych przez ZUS. W tym roku Dzień Seniora odbywał się pod hasłem „bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, a jego współorganizatorem był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu, administracji, organizacji senioralnych, organizacji finansowych oraz banków i policji. Gośćmi honorowymi spotkania byli wiceprezesi Związku Powstańców Warszawskich - pan Jerzy Mindziukiewicz oraz pan Jerzy Substyk.

Ministrer M. Maląg i prezez ZUS z wiceprezesami Związku Powstańców Warszawskich

Uroczystość otworzyły przemówienia Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz inicjatorki i gospodarza spotkania prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS.

– W tym roku odbyło się ponad 560 wydarzeń edukacyjnych, aktywizujących i integracyjnych seniorów. Przeprowadzenie tak licznych działań w czasie kilku tygodni nie byłoby możliwe bez udziału współorganizatora – Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz partnerów akcji : Narodowego Funduszu Zdrowia, Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Fundacji Polska Bezgotówkowa, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a także współpracujących banków: m.in. PKO Banku Polskiego czy Banku Pocztowego – mówiła szefowa ZUS.

Prof. Uścińska wskazała też na rolę usług świadczonych przez ZUS m.in. dla osób zainteresowanych zakończeniem swojej aktywności zawodowej. – Powołani w ZUS doradcy emerytalni od 2017 r. obsłużyli 30 mln klientów oraz wykonali prawie 3 mln obliczeń w kalkulatorze emerytalnym. Kalkulator emerytalny nie tylko oblicza prognozowaną emeryturę, ale też służy edukacji, bo wyjaśnia, co ma wpływ na wysokość świadczenia – zauważyła prezes ZUS.

Głównym punktem uroczystości była debata pt. „Senior bezpieczny i zabezpieczony”. Wzięli w niej udział Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS, dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca PZERiI, Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Monika Rzepecka, zastępca prezesa KRUS, nadinsp. Roman Kuster, zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Paweł Gruza, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego. kierujący pracami Zarządu banku.

debata podczas Dnia Seniora w ZUS Debata w ZUS mówi prezes ZUS​​​​​​​

Podczas debaty poruszone zostały m.in. kwestie świadczeń dla seniorów oraz świadomego podejmowania decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. – Ważne jest, w którym momencie skorzystamy z prawa do emerytury – mówiła prof. Uścińska. Wskazała też na korzyści wynikające z wydłużenia aktywności zawodowej o rok lub kilka lat po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego oraz omówiła korzyści z aktywności zawodowej na emeryturze.