Ścieżka nawigacji

Aktualności

Seniorzy coraz bardziej ubankowieni

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od lat systematycznie promuje wśród swoich najstarszych klientów odbiór świadczeń na rachunek bankowy. Już w 2011 r. ogłoszony został pierwszy konkurs dla instytucji finansowych na promocję usług bankowych dla emerytów i rencistów. Dziś jesteśmy już po trzeciej edycji konkursu. Obecnie rachunki bankowe dla seniorów oferuje, przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Bank Pocztowy S.A, a także Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB-Banku SA. Każdorazowo wymogiem konkursowym i przepustką do współpracy z ZUS była m.in. oferta otwarcia i prowadzenia rachunku za 0 zł, brak opłat za kartę oraz wpłaty i wypłaty w placówkach banku, czy darmowe przelewy.

- Działania Zakładu w zakresie ubankowienia naszych świadczeniobiorców mają na celu zapobieganie tzw. wykluczeniu finansowemu osób starszych oraz ich ochrona przed zagrożeniami związanymi z przechowywaniem pieniędzy w domu – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i dodaje: - Wiemy, że osobom starszym trudniej jest zaufać instytucjom finansowym, stąd nasze pośrednictwo w tym zakresie. Jesteśmy dla naszych klientów gwarantem dobrej i wiarygodnej oferty bankowej bez żadnych kruczków prawnych, na której mogą tylko skorzystać.

Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zmierzająca do upowszechnienia odbioru świadczeń za pośrednictwem rachunku bankowego, przynosi rezultaty. Dziś już 71,8 proc. emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 r. by to 44,5 proc. a w 2010 r. - 56,1 proc. Wśród samych tylko emerytów, na koniec 2018 r., osoby korzystające z rachunków bankowych stanowiły 73,5 proc. Najbardziej ubankowioną grupą świadczeniobiorców są osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97,4 proc.) oraz klienci otrzymujący emerytury pomostowe (93 proc.). Najrzadziej z odbioru świadczenia na konto bankowe korzystają osoby pobierające renty rodzinne (55,8 proc.) oraz renty socjalne (56,8 proc.). Częściej z rachunku bankowego korzystają kobiety na emeryturze. Na koniec 2018 r. 74 proc. emerytek posiadało konto w banku, na które ZUS przelewał świadczenie. U mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 72 proc. Jednak, co niezwykle istotne, wskaźnik ubankowienia zdecydowanie rośnie u nowych świadczeniobiorców. W grupie 60-letnich kobiet jest to 83 proc. a w grupie 65-letnich mężczyzn – 78 proc.