Ścieżka nawigacji

Aktualności

Umowa ZUS - Asseco: więcej za mniej

Ofertę na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS złożyła jedna firma - Asseco Poland S.A. Oferta spełniała wymagania określone przez ZUS w specyfikacji. Podpisana 9 października umowa na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS obejmuje szerszy zakres usług w porównaniu z dotychczasową.

- Najważniejszą nowością jest powołanie funkcji Integratora, który ma obowiązek czuwać na poprawnością i spójnością wprowadzanych do ZUS rozwiązań i aplikacji, dostarczanych przez wielu zewnętrznych dostawców oprogramowania - mówi Dariusz Śpiewak, Członek Zarządu ZUS odpowiedzialny za IT.

W umowie zapisano nie tylko rozszerzony zakres usług, ale także wyższe wymagania dla dostępności utrzymywanych systemów w związku ze zmianą ich dostępności dla klientów ZUS - portal pue.zus.pl jest dostępny non-stop. W większym stopniu zabezpieczony został także interes ZUS, a to za sprawą zwiększonego poziomu kar za niedotrzymanie parametrów zgodnych ze standardem.

- Zawarta dziś umowa po pierwsze w pełni zabezpiecza funkcjonowanie Kompleksowego Systemu Informatycznego, a tym samym zapewnia płynne funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po drugie, jest elementem prowadzonych działań zmierzających do dywersyfikacji dostawców usług IT w ZUS poprzez zapewnienie integratora wielu dostawców. Po trzecie, spełnia nasz strategiczny cel zmniejszenia o ponad 20% kosztów  eksploatacji systemów w ZUS - podkreśla Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.