Ścieżka nawigacji

Aktualności

Uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dnia Seniora w ZUS

Dzień Seniora to ogólnopolska akcja, która jest okazją do dyskusji o kwestiach istotnych z perspektywy osób starszych i popularyzacji informacji, które mogą się im przydać w codziennym życiu. ZUS - już kolejny rok organizuje - Dzień Seniora we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz partnerami przedsięwzięcia:

  • Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • Policją,
  • Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Biurem Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Fundacją Polska Bezgotówkowa,
  • Warszawskim Instytutem Bankowości,
  • Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

Dzisiejszą uroczystość - której inicjatorką była prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - uświetniły wystąpienia Katarzyny Sójki Minister Zdrowia oraz dr Elżbiety Ostrowskiej przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W tym roku hasłem przewodnim Dnia Seniora jest „Senior menadżer ds. własnego bezpieczeństwa”. Dlatego przy okazji spotkania dyskutowano na temat zagrożeń i ryzyk, a także sposobów na zachowanie bezpieczeństwa seniorów.  

W dyskusji, oprócz prof. Gertrudy Uścińskiej, uczestniczyli: Zbigniew Wiśniewski  - wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, nadinsp. Roman Kuster - zastępca Komendanta Głównego Policji, Joanna Domańska - dyrektor Biura Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojciech Kałkusiński ambasador „Głosu Seniora”.

panel dyskusyjny z okazji dnia Seniora w ZUS

"ZUS zajmuje się wieloma dziedzinami życia. Staramy się kompleksowo obsługiwać seniorów i podejmować działania na rzecz ich bezpieczeństwa oraz edukacji" - wskazała w swojej wypowiedzi prof. Uścińska.

Dzisiejsze wydarzenie odbywało się w ramach obchodów 90-lecia ZUS, zainaugurowanych w 89 rocznicę powstania Zakładu 24 października. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym  Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Więcej informacji na temat obchodów Dnia Seniora w ZUS.