Ścieżka nawigacji

Społeczna odpowiedzialność ZUS - aktualności

Urząd nie musi być nudny – innowacyjne praktyki zmieniają oblicze polskiej administracji

Administracja publiczna w Polsce należy do jednych z najnowocześniejszych w Europie – raport międzynarodowej firmy doradczej McKinsey&Company „Polska jako cyfrowy challenger 2018” wskazuje, że nasz kraj cyfryzuje się dwukrotnie szybciej niż największe kraje Europy. Przedsiębiorcy i obywatele coraz częściej korzystają z innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań.

Likwidacja barier biurokratycznych, promowanie „kultury innowacji”, czy współpraca ze wszystkimi uczestnikami życia publicznego sprawiają, że urzędy są coraz bardziej przyjazne obywatelom. Najlepsze pomysły nagradzane są w konkursie Forum Zarządzania Publicznego (FZP). W tym roku zgłoszenia do konkursu „Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych” można wysyłać do 17 października.

Celem konkursu jest wyłonienie menedżerów innowacyjnych praktyk w administracji publicznej. To szansa na nagrodzenie tych osób, które poszukują nowych rozwiązań i wdrażają te ułatwiające życie obywatelom.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od 2014 roku współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, aby promować dobre praktyki w administracji publicznej. Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt ZUS, KSAP, MUW oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Forum Zarządzania Publicznego to warsztaty i konferencje, w trakcie których pracownicy publicznych instytucji poznają dobre praktyki w zarządzaniu i podnoszą kompetencje zawodowe. To także miejsce, gdzie urzędnicy wspólnie szukają rozwiązań w sprawach tego wymagających, jak np. ostatnio w sprawie uproszczenia języka pism w postępowaniach administracyjnych. Konkurs FZP pozwala zaś nagrodzić tych, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań ułatwiających pracę urzędom i przede wszystkim – przyjaznych obywatelom.

W ubiegłorocznej edycji konkursu wyróżnieni zostali m.in. pracownicy ZUS za wdrożenie „Certyfikatu ZUS” – nowego sposobu podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Do projektowania i testowania rozwiązań informatycznych włączeni zostali lekarze i producenci aplikacji gabinetowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ksap.gov.pl

Raport Forum Zarządzania Publicznego za 2018 rok (pdf 3,4mb)