Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Usunięcie z PUE ZUS wniosków roboczych

Wersje robocze tych wniosków usuniemy 31 grudnia 2023 r. po godz. 19:00.

Od 1 stycznia 2024 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 800+. Ponieważ zmieniają się ich wzory, musimy usunąć dotychczasowe formularze i wersje robocze tych wniosków. Wnioski, które utworzyli Państwo na dotychczasowym formularzu, mogą Państwo wysłać przez PUE najpóźniej 31 grudnia 2023 r. do godz. 19.00.

Od 1 stycznia 2024 r. wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 800+ prosimy składać na zaktualizowanych formularzach:

  • SW-R – wniosek o świadczenie wychowawcze (dla matki albo ojca dziecka),
  • SW-O – wniosek o świadczenie wychowawcze (dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunów prawnych i faktycznych),
  • SW-D – wniosek o świadczenie wychowawcze  (dla dyrektora: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej),
  • SW-U - wniosek o świadczenie wychowawcze  (dla rodzica/opiekuna tymczasowego/osób sprawujących pieczę zastępczą dziecka z Ukrainy)

Przepraszamy za utrudnienia.