Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Usunięcie z portalu PUE ZUS wniosków roboczych

29 grudnia 2020 r. po godz. 18:00 na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS z profili usunięte zostaną niektóre wnioski, które zostały wypełnione ale nie zostały wysłane do ZUS (wnioski mają status dokumentu roboczego bądź znajdują się w zakładce [Zlecenia]).

Dotyczy to wniosków:

ZUS Rp-18, ZUS Rp-12, ZUS Er-16, ZUS Er-17, ZUS Rp-1Epom, ZUS Rp-1a, Rw-3, ZUS-Rp-26, PL-USA 1, PL-KR 1, PL-RM 101, PL-CAN01, OL-3, ZUS N-9, ZUS PR-1, PR-2, ZUS PR-5, RD-2, RD-9, ZUS EZS-U, ZUS-ZRU, US-15, ZUS-US-WSS-01, ZUS-US-WSM-01,  ZUS-US-WSW-01, ZAS-2, ZAS-13, ZAS-21, ZAS-23, ZAS-24, ZAS-26, ZAS-33, ZAS-38, ZAS-39, ZAS-40, ZAS-55, ZAS-59, ZAS-7, ZAS-8, ZAS-9, ZUS-EKS, OK-WUD, OL-2, OL-4, ZUS-EPW-U, ZUS-EPW-P, ZUS-EWN, ZUS-EZS-P, ZUS-US-WSZ-01, EWZ-2, ZUS-US-OPW-01.

Jest to konieczne w związku z udostępnieniem od 30 grudnia nowych wersji tych wniosków. Wnioski utworzone na dotychczasowych formularzach można wysłać do ZUS elektronicznie najpóźniej do 29 grudnia 2020 r. do godz. 18:00.