Ścieżka nawigacji

Aktualności

Uwaga: oświadczenia dopiero od kwietnia!

Okienko transferowe dla uczestników II filaru emerytalnego, chcących złożyć deklarację o przekazywaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego lub ich ewidencjonowaniu w całości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczyna się 1 kwietnia a kończy 31 lipca tego roku. W ramach okienka transferowego można zmieniać swoje deklaracje sprzed dwóch lat, z poprzedniego okienka transferowego. Serdecznie prosimy o przestrzeganie wskazanych dat granicznych. Oświadczenia wpływające do ZUS przed terminem, jak i po nim - zgodnie z prawem - nie będą uznawane za ważne. W trakcie trwania okienka transferowego oświadczenia będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty, jak i drogą elektroniczną, korzystając z osobistego profilu na Platformie Usług Elektronicznych.