Ścieżka nawigacji

Aktualności

W 2020 r. nie będzie okna transferowego

Okno transferowe 2020 r. nie odbędzie się ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz przyjęte przepisy [1].

W czasie okna transferowego (od 1 kwietnia do 31 lipca) ubezpieczony mógł zdecydować czy chce aby część jego składki emerytalnej (II filar) trafiała w całości na subkonto w ZUS, czy w części do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Swoją decyzję w tym zakresie przekazywał poprzez złożenie stosownego oświadczenia [2].

Ponieważ okno transferowe 2020 r. zostało odwołane, oświadczenie, które złożą Państwo w tej sprawie, nie wywoła skutków prawnych.

Podstawa prawna:

[1] Art. 31ze ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

[2] „Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń ”)