Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wniosek o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start – tylko do 30 listopada

W ramach programu Dobry Start możesz otrzymać wyprawkę szkolną dla dziecka w wysokości 300 zł. Za te pieniądze można kupić np. podręczniki, zeszyty lub sprzęt potrzebny Twojemu dziecku do szkoły i nauki. Świadczenie możesz dostać na każde dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – na dziecko do 24 lat, które uczy się w szkole.

Kiedy wypłacamy świadczenie

Jeżeli złożysz wniosek we wrześniu, październiku lub listopadzie, pieniądze trafią na Twoje konto w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Świadczenie wypłacamy wyłącznie na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie dobry start możesz złożyć, jeśli jesteś:

  • rodzicem,
  • opiekunem faktycznym dziecka, czyli osobą, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekunem prawnym dziecka – osobą, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
  • osobą sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem, tzn. rodziną zastępczą, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka, dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osobą ucząca się, czyli pełnoletnim uczniem, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,
  • osobą usamodzielnianą, czyli osobą, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Jak złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • za pomocą bankowości elektronicznej (jeśli jesteś rodzicem)
  • przez portal Emp@tia (jeśli jesteś rodzicem).

Informacje na temat wniosku znajdziesz na swoim profilu na PUE ZUS. Będzie to informacja o tym, że przyznaliśmy świadczenie albo decyzja o odmowie przyznania świadczenia. Możemy Cię też poprosić o uzupełnienie wniosku lub załączników. Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki Dobry Start.