Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wnioski o 300+ do końca listopada

Wnioski o wyprawkę szkolną można złożyć już tylko do 30 listopada. Świadczenie to przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd niemal 4,5 mln świadczeń dobry start na łączną kwotę ponad 1,3 mld zł.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o 300+

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – na 4 sposoby:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal Emp@tia,
  • od 14 listopada – przez aplikację mobilną mZUS.

Z aplikacji mZUS można skorzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja wymaga połączenia z profilem na PUE ZUS. Proces ten został opisany krok po kroku w ramach instrukcji wyświetlanych po uruchomieniu aplikacji.

Za pomocą mZUS można szybko złożyć wnioski o świadczenie dobry start oraz świadczenie wychowawcze (500+). Aplikacja wkrótce zostanie rozbudowana o kolejne wnioski dotyczące świadczeń dla rodzin (rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu w żłobku).

Pieniądze z programu Dobry Start przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).