Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wojskowa Akademia Techniczna i ZUS współpracują

Współdziałanie Stron Umowy dotyczyć będzie m.in. popularyzacji wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek,  rektor-komendant WAT oraz prof. dr hab. Gertruda Uścińska,  prezes ZUS z podpisanym porozumieniemorganizowania wykładów na WAT z powyższego obszaru oraz realizowania przedsięwzięć sprzyjających udziałowi praktyków w pracach naukowych oraz naukowców w badaniach empirycznych. Ponadto dzięki porozumieniu możliwa będzie popularyzacji zastosowań informatyki w rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa oraz wspólne przedstawianie stanowisk na forum konferencji naukowych.  

 

Umowę ramową o współpracy podpisali: płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek,  rektor-komendant WAT oraz prof. dr hab. Gertruda Uścińska,  prezes ZUS.