Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wpływ zmian podatkowych na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS od 2022 r.

Od nowego roku zmieni się m.in. sposób ustalania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może to mieć wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS w 2022 r.

Więcej o zmianach podatkowych, które mają wpływ na świadczenia emerytalno-rentowe.