Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy pomóc uchodźcom z Ukrainy. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej dla uchodźców. Jesteśmy gotowi, gdyby wystąpiła taka potrzeba” - mówi profesor Uścińska.

ZUS ma około 1400 miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Dodatkowo na naszej stronie internetowej ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim” – dodaje prezes ZUS.

Na stronie internetowej ZUS-u publikowane są aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS możliwe będzie założenie swojego profilu w języku ukraińskim. „Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy. Będziemy o tym na bieżąco informować” – zapowiada szefowa ZUS.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek w ukraińskim banku, nie może z powodu wojny pobierać swojego świadczenia w Ukrainie, może przekazać do ZUS prośbę o przekazywanie go na rachunek w Polsce lub w innym państwie, w którym aktualnie mieszka.

Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek bankowy w Ukrainie, znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc w sprawie zmiany rachunku do najbliższej placówki ZUS lub przesłać prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Polsce za pośrednictwem poczty - do Oddziału ZUS w Rzeszowie, na adres:

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów

Po zgłoszeniu nowego rachunku bankowego w Polsce, emerytura lub renta zostanie wypłacona od momentu, gdy dana osoba przestała pobierać świadczenie w Ukrainie.

Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek bankowy w Ukrainie, znajdzie się na terytorium innego państwa (np.: Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec), może przesłać prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w państwie, w którym aktualnie mieszka, za pośrednictwem poczty do Oddziału ZUS w Rzeszowie, na adres:

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów

lub może zgłosić się do instytucji ubezpieczenia społecznego w tym państwie i przekazać informację o swoim problemie.

Trzeba wtedy wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać oraz podać nowy numer rachunku bankowego do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy.

ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała pobierać świadczenie w Ukrainie.