Ścieżka nawigacji

Aktualności

Współpraca ZUS z organizacjami pozarządowymi

uczestnicy spotkaniaw ZUS w sprawie osób niepełnosprawnych, sala z lustrem na ścianie w głębi, uczestnicy siedza za stołem ustawionym w podkowę

Podczas spotkania prof. Gertruda Uścińska podjęła decyzję, aby utworzyć zespół roboczy ds. osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. W jego skład wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy ZUS. Taka formuła współpracy otwartej na dialog społeczny pozwoli na stałą wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie merytoryczne i rozwiązywanie problemów.

Podczas spotkania prof. Gertruda Uścińska powiedziała – Zainteresowanie świadczeniem uzupełniającym jest ogromne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął już ponad 250 tys. wniosków, a ich liczba z dnia na dzień stale rośnie. Wydaliśmy już ponad 38 tys. decyzji w zakresie tego świadczenia. Zależy nam, aby osoby, które chcą uzyskać tę formę wsparcia, posiadały niezbędną wiedzę na jego temat. Dlatego też zaprosiliśmy do współpracy organizacje pozarządowe, które na co dzień działają na rzecz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Państwa perspektywa i doświadczenie jest dla nas bezcenne.

Zakład realizuje wiele działań we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednak to właśnie świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych wymaga szczególnego zaangażowania wszystkich interesariuszy, aby wdrożenie i realizacja tej formy wsparcia odniosła zakładany rezultat.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że wszyscy klienci mogą złożyć wniosek o świadczenie przez internet na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – www.zus.pl.