Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Płatnicy składek, którzy mają obowiązek samodzielnego ustalania wysokości stopy procentowej tej składki i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2024 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, jaka została ustalona od 1 kwietnia 2024 r. dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj działalności wg PKD.

W przypadku płatników składek, którzy:

  • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki oraz wykaz stóp procentowych ustalonych dla poszczególnych grup działalności znajdziesz w poradniku "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe" (pdf 1,2 mb).​​​​​​​

 

[1] Dz. U. z 2022 r. poz. 740, z późn. zm.