Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wyższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Do emerytur i rent można dorabiać, ale trzeba pamiętać, że są limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Kiedy zawieszenie albo zmniejszenie świadczenia

Aby nie narazić się na zmniejszenie wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 grudnia 2021 r. jest to kwota 3960,20 zł brutto.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2021 r. - 7354,50 zł brutto), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej  niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Inne zasady dorabiania w grudniu dotyczą renty socjalnej. Zostanie ona zawieszona, jeśli przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od 1 grudnia 2021 r. -  3960,20 zł brutto.

Od stycznia 2022 r. zmienią się zasady dorabiania do renty socjalnej. Będą takie jak dla emerytów i osób uprawnionych do rent z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób pobierających rentę socjalną będzie to oznaczało możliwość pobierania renty w pełnej lub zmniejszonej wysokości.

Kto może dorabiać bez ograniczeń

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojego świadczenia bez ograniczeń. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia także osobie, która ma prawo do emerytury częściowej.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, renty dla inwalidów wojskowych lub renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od ustalonej  emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, to renta ta  przysługuje w pełnej wysokości, niezależnie od dodatkowych zarobków.