Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zarząd ZUS przyjął strategię rozwoju IT

„Minione dwa lata epidemii były dla pracowników informatyki w ZUS okresem szczególnych wyzwań i poszukiwania nowych rozwiązań. Skoncentrowaliśmy się na elektronicznym składaniu wniosków i ich automatycznej obsłudze. Dotyczyło to zarówno Tarczy antykryzysowej, jak i nowych świadczeń rodzinnych, automatyzacji obsługi spraw, elektronizacji kontaktu z klientami, w tym składania wniosków elektronicznych na Platformie Usług Elektronicznych”– mówi profesor Uścińska.

Dodaje, że konieczność aktualizacji strategii rozwoju IT została podyktowana dynamicznym charakterem zmian otoczenia Zakładu oraz przyjęciem w ubiegłym roku przez Zarząd dokumentu nadrzędnego, czyli „Strategii ZUS na lata 2021–2025”.

W najnowszym dokumencie strategicznym ZUS przeanalizował swoje otoczenie, stawiane przed nim wymagania prawne, oczekiwania klientów, jak również obecne zróżnicowanie posiadanej infrastruktury informatycznej, aspekty organizacyjne czy ogólne kierunki rozwoju Zakładu.

W strategii IT przyjęto między innymi szersze zastosowanie rozwiązań chmurowych. „Pozwalają one płynnie dostosowywać ilość zasobów informatycznych wykorzystywanych przez systemy zależnie od bieżących potrzeb. Zapewnia to dostępność i stabilność naszych e‑usług w okresach dużego zainteresowania klientów, na przykład gdy składają wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy lub gdy lekarze wystawiają dużą liczbę e-ZLA. Pozwala to także ograniczać koszty w spokojniejszych okresach” – tłumaczy szefowa ZUS.

W Strategii wskazano również na potrzebę budowy nowych interfejsów z innymi instytucjami. „To ważna część nowoczesnego e-urzędu. Dzięki pozyskaniu danych o kliencie z innych instytucji możliwe będzie odciążenie klienta od obowiązku dostarczania różnych dokumentów niezbędnych do załatwiania spraw oraz skrócenie czasu obsługi spraw klientów" – mówi profesor Uścińska.

Wśród kierunków zmian jest dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych klientów w posiadaniu Zakładu. „Wszystkie działania związane z rozwojem e-usług, zastosowaniem nowych technologii i przetwarzaniem danych muszą być prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa” – podkreśla prezes ZUS.

Zakład dąży do stanu, w którym wszystkie oferowane przez niego usługi będą dostępne online. W planach jest aplikacja mobilna dla płatników składek oraz lekarzy, czyli tych grup klientów, które najczęściej komunikują się z ZUS. Planowane jest również umożliwienie opłacania składek za pomocą e-płatności, a także aplikacje mobilne dla osób pobierających świadczenia na dzieci, takie jak 500+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.