Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zasiłki macierzyńskie zwolnione z podatku dochodowego

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych: 

  • ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat; informacje o uldze dostępne na stronie Bez PIT dla młodych (link do strony zewnętrznej),
  • ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy; informacje o uldze dostępne na stronie Ulga na powrót – Polski Ład (link do strony zewnętrznej ), 
  • ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej 4 dzieci; informacje o uldze dostępne na stronie Poradnik PIT 0 dla rodzin 4+ – Polski Ład (link do strony zewnętrznej),  
  • ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta,  65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie); informacje o uldze dostępna na stronie Ulga dla pracujących seniorów – co się zmienia w 2022 r. (link do strony zewnętrznej). 

Aby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pobieranego zasiłku macierzyńskiego, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty: 

  • osoby korzystające z ulgi dla młodych - wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM)  
  • osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO

Ważne!
Jeśli zmieni się stan faktyczny, który ma wpływ na stosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, trzeba powiadomić o tym ZUS. W dowolnym momencie można też cofnąć złożony wniosek o zastosowanie ulgi. 

Podstawa prawna:
•    ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265) 
•    ustawa dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)