Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

Zegar tyka dla olimpijczyka – upływa termin zgłoszeń do olimpiady ZUS

ZUS już po raz szósty organizuje olimpiadę o ubezpieczeniach społecznych dla szkół ponadpodstawowych. Do tej pory uczestniczyło w niej ponad 118 tysięcy uczniów z ponad tysiąca szkół. logo olimpiady ZUS

Nauczyciele mogą zgłaszać szkoły u koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji w oddziałach ZUS. Udzielą oni także szczegółowych informacji na temat projektu. Lista z kontaktami do koordynatorów.

I etap odbędzie się 2 grudnia w szkołach, które zgłosiły się do olimpiady. Uczniowie otrzymają do rozwiązania test, składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Do II etapu przejdzie po trzech uczniów z dwudziestu najlepszych szkół na terenie każdego z województw.

Laureaci tegorocznej edycji olimpiady otrzymają indeksy na wybrane kierunki na 11 uczelniach partnerskich. W kolejnych 13 szkołach wyższych mogą liczyć na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji lub niższe czesne. Na medalistów czekają także atrakcyjne nagrody rzeczowe - m.in. laptopy i tablety.

Regulamin olimpiady, formularz karty zgłoszeniowej, harmonogram i lista uczelni partnerskich.