Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zmiany w formularzu o ulgę w opłacaniu składek

Uproszczony formularz RDU o ulgę w opłacaniu składek, który dotyczy wniosku o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie zadłużenia z tytułu składek na raty przestaje obowiązywać. Od 1 lipca przedsiębiorcy, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek, mogą złożyć wniosek RSO - o odroczenie terminu płatności składek lub wniosek RSR – o rozłożenie należności z tytułu składek na raty.

Formularze można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Do każdego wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty o sytuacji rodzinnej i kondycji finansowej przedsiębiorcy.

Jeżeli wniosek trafi do ZUS w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po ich odwołaniu, to od składek należnych za okres od stycznia 2020 r. nie naliczymy opłaty prolongacyjnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl w zakładce Firmy – Ulgi/Umorzenia.

Pomocą służą również doradcy ds. ulg i umorzeń.