Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS dla Seniora

Październik jest miesiącem seniorów i właśnie w październiku – regularnie, od kilku lat – organizujemy w ZUS „Dzień Seniora”. Ze względu na epidemię zmieniliśmy formułę tej akcji i ograniczyliśmy tradycyjne spotkania oraz wydarzenia. Jednak nie pozostawiamy seniorów bez dostępu do wiedzy i informacji. W ramach tegorocznej edycji akcji wydaliśmy publikację „ZUS dla Seniora” oraz wspieramy seniorów w ramach lokalnych działań.  

Partnerami  tegorocznej akcji są:

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Rzecznik Praw Pacjenta.

W „ZUS dla Seniora” znalazły się najważniejsze informacje z punktu widzenia osób starszych – dotyczące świadczeń z ZUS, zdrowia, bezpieczeństwa czy przysługujących im praw. W najnowszym wydaniu, wspólnie z partnerami akcji, poruszamy tematy:  

 • rehabilitacji leczniczej,
 • ustalania wysokości emerytury w czerwcu,
 • badań profilaktycznych,
 • wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zakupów na prezentacjach i przez internet,
 • otrzymywania świadczeń z ZUS na konto w banku.

Gazetka jest dostępna na naszej stronie internetowej, na salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz na stronach internetowych i w punktach obsługi klientów partnerów przedsięwzięcia.

Zachęcamy wszystkich seniorów do lektury i życzymy im wszystkiego najlepszego.

 

logo Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  logotyp Policji  logotyp Narodowego Funduszu Zdrowia  logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

logotyp Rzecznika Praw Obywatelskich  Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  logotyp Rzecznika Praw Pacjenta