Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS doceniony na arenie międzynarodowej

Dzielenie się dobrymi praktykami to pewny sposób na usprawnienie działania każdej instytucji, a szczególnie tych odpowiedzialnych za zabezpieczenie społeczne we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. Z myślą o tym ISSA zainicjowała konkurs Good Practice Awards. Nagroda Dobrej Praktyki ISSA jest wręczana co trzy lata podczas każdego forum regionalnego zabezpieczenia społecznego. Przyznawane są również certyfikaty zasługi zgodnie z decyzją międzynarodowego jury. Podczas tegorocznej konferencji w Sztokholmie, która odbyła się 18 kwietnia, aż cztery Certyfikaty otrzymał ZUS.
Nagrodzone zostały:

1. Certyfikatem  Zasługi ze specjalnym wyróżnieniem - Platforma Usług Elektronicznych (PUE) - jako nowoczesna i wygodna forma komunikacji z ZUS;
2. Certyfikatem Zasługi

Lekcje z ZUS (w kategorii komunikacji administracji zabezpieczenia społecznego);

Standardy Obsługi Klienta (w kategoriach dobrego zarządzania, jakości usług, technologii informacyjnych i komunikacyjnych);

Innowacyjny model szkolenia lekarzy zabezpieczenia społecznego (w kategorii dobrego zarządzania).

Ponadto ZUS otrzymał dwa zaświadczenia o umieszczeniu praktyki w bazie "Dobrych Praktyk ISSA" - ze względu na bardzo wysoką ocenę merytorycznej wartości za:

- budowę prognostycznego modelu mikrosymulacyjnego opartego na danych indywidualnych,
- zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach ciągłej zmiany.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) to największa na świecie organizacja zrzeszająca narodowe instytucje zabezpieczenia społecznego. Jej celem jest promowanie najwyższych standardów w instytucjach administrujących sektorem zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach. Powołany w 1927 roku Sekretariat ISSA działa w strukturach Międzynarodowej Organizacji Pracy z siedzibą w Genewie. Stowarzyszenie zrzesza 340 organizacji członkowskich ze 150 krajów świata.
O dobrych praktykach w zabezpieczeniu społecznym można przeczytać na stronie internetowej ISSA.