Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS doceniony przez młodych dziennikarzy

Forum zostało powołane do życia w 2015 r. z inicjatywy kilkudziesięciu redakcji mediów akademickich i stało się pierwszą od lat, regularną platformą współpracy redakcji studenckich z całej Polski. W tym roku OFMA przyznało wyróżnienie okolicznościowe dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za aktywną współpracę na rzecz rozwoju mediów studenckich w Polsce i popularyzację wśród młodych dziennikarzy wiedzy na temat długoterminowego oszczędzania i ubezpieczeń społecznych. Wręczenie wyróżnienia poprzedziło wystąpienie Waldemara Zbytka, wiceprezesa Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Waldemar Zbytek podziękował za zaangażowanie ZUS w program współpracy z mediami akademickimi i edukowanie w ten sposób młodych ludzi.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas Gali Jubileuszowej 5. Krajowej Konferencji OFMA w Krakowie, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 dziennikarzy studenckich z całej Polski oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele władz uczelni, sektora finansowego oraz mediów.

Współczesne media akademickie skupiają̨ w skali kraju setki osób. Przygotowywane przez redakcje materiały docierają̨ do setek tysięcy studentów. Dzięki współpracy z instytucjami sektora finansowego media akademickie mogą̨ odgrywać́ jeszcze większą rolę w walce o uwagę odbiorców, szczególnie tych wchodzących w dorosłość.