Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS i CIOP zapraszają na konferencję „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie – efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników”

Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w Warszawie, w sali konferencyjnej Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach polskiej edycji europejskiej kampanii pn. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostaną najpowszechniejsze problemy występujące w pracy, dotyczące m.in. zagrożeń związanych ze stresem i mobbingiem, ergonomią – zdrowy kręgosłup na starcie i na mecie oraz chorób przewlekłych. Spotkanie będzie okazją do wskazania nie tylko przyczyn i skutków, ale przede wszystkim dobrych praktyk pozwalających na ograniczenie ww. zagrożeń.

Konferencja jest skierowana do:

  • menedżerów i osób kierujących pracownikami,
  • specjalistów i pracowników działów HR,
  • pracowników administracji publicznej i zawodów związanych z obsługą klienta,
  • pracodawców i ich organizacji,
  • specjalistów bhp,
  • osób zajmujących się promocją zdrowia w miejscu pracy,
  • związków zawodowych.

Zapraszamy także przedstawicieli służby medycyny pracy oraz studentów kierunków związanych z psychologią, socjologią, zarządzaniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, administracją państwową.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie http://bezpieczni.ciop.pl