Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS i PIP będą walczyć z nieuczciwymi praktykami

Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzone na mocy Polskiego Ładu. Zmienią się m.in. zasady ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób rozliczających się według skali podatkowej zmiana ta jest powiązana ze znaczącym podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie.

„Pracownik, który po wprowadzeniu Polskiego ładu ma wątpliwości co do rozliczenia wynagrodzenia i składek przez pracodawcę, może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z napływającymi sygnałami od pracowników reagujemy natychmiast wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją pracy – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Wątpliwości pracownika co do naliczania składek przez pracodawcę wyjaśni ZUS, a nieuczciwymi praktykami zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy. Nie ma naszej zgody na próby wykorzystania przepisów na niekorzyść pracowników” - dodaje szefowa ministerstwa rodziny.

Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS zapewnia, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych robi wszystko, aby wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z wprowadzeniem Polskiego ładu.

„Staramy się odpowiadać na pytania przedsiębiorców. Opublikowaliśmy na stronie ZUS specjalny poradnik i przeprowadzaliśmy otwarte szkolenia dla zainteresowanych. Spośród naszych pracowników wyznaczyliśmy liderów, którzy lokalnie szkolą i odpowiadają na pytania od pracodawców. Również pracownicy naszych sal obsługi klientów oraz infolinia są przeszkolone do udzielania kompleksowych informacji w zakresie zmian w składce zdrowotnej. W drugiej połowie stycznia udostępnimy specjalny kalkulator, który po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak okres rozliczeniowy, forma opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu, pomoże obliczyć podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany miesiąc” – wskazuje profesor.

Jak podkreśla szefowa ZUS, pracownik, który ma wątpliwości co do sposobu naliczenia składek przez pracodawcę, może zgłosić się do ZUS, którego jednym z zadań jest kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków składkowych przez płatników, w tym pracodawców. „Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie bacznie przyglądać się stosowaniu nowych przepisów. Chcemy przeciwdziałać próbom wykorzystywania zmian przepisów do nieuczciwych praktyk. Przypomnę, że ustawa podatkowa Polskiego Ładu przewiduje przepisy, które ułatwią wymianę danych między Krajową Administracją Skarbową a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczących przychodów, dochodów i form opodatkowania przedsiębiorców” – dodaje profesor.

Również Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy zaznacza, że nie może być zgody na nieuczciwe praktyki pracodawców. „Główny Inspektor Pracy jak i okręgowe inspektoraty wnikliwie będą przyglądać się tego typu sygnałom i je weryfikować. Nie ma zgody na nieuczciwe praktyki pracodawców. Proszę zgłaszać takie przypadki do inspekcji pracy" – dodał.