Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS i Politechnika Warszawska współpracują na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Sygnatariuszami umowy byli prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor PW podpisują porozumienie o współpracyUbezpieczeń Społecznych. Podczas spotkania, które odbyło się 21 listopada 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej wspólnie podkreślono, że rozbudowa nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażanie nowych usług teleinformatycznych jest niezbędne do dynamicznego rozwoju kraju.

Politechnika Warszawska posiada wiedzę ekspercką i potencjał intelektualny w zakresie teleinformatyki. Ważne jest wykorzystanie tych zasobów. Jestem przekonany, że ścisła współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przełoży się na konkretne rozwiązania i projekty dla zdynamizowania rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Skorzystają na tym także nasi studenci i doktoranci – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

ZUS poza całą sferą ubezpieczeń społecznych, do obsługi której został powołany, to także jedna z bardziej zinformatyzowanych instytucji publicznych w kraju. Tak więc poza kadrą specjalistów od ubezpieczeń społecznych, niezwykle ważna jest dla nas kadra fachowców od IT i współpraca na tym polu z ekspertami. Liczę, że współpraca z Politechniką Warszawską przyniesie wymierne efekty m.in. w rozwoju e-administracji w ZUS – stwierdziła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zawarta umowa umożliwi między innymi wymianę informacji o prowadzonych działaniach badawczo-rozwojowych i najważniejszych osiągnięciach jednostek. W ramach porozumienia realizowane będą wspólne projekty oraz prace naukowe. Przygotowywane będą także wnioski o ich finansowanie ze środków krajowych oraz unijnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał się również do bliskiej współpracy z Biurem Karier Politechniki oraz upowszechniania wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych wśród absolwentów PW. Organizowane będą staże zawodowe dla pracowników ZUS w Politechnice Warszawskiej.