Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS i Uniwersytet Warszawski podejmują współpracę

Umowę ramową o współpracy podpisali prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz prof. Marcin Pałys, rektor UW oraz prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS podpisują porozumienie o współpracy prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy z zapisów tej umowy mówi wyraźnie: "Strony oświadczają, że mając na uwadze potrzebę wzbogacania programów nauczania na studiach wyższych o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, wyrażają gotowość do wspólnej realizacji projektu Ubezpieczenia społeczne - edukacja z ZUS". Współpraca ukierunkowana jest na młodzież studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych oraz pracowników Uniwersytetu.

- Nasze porozumienie służy propagowaniu niezwykle ważnej idei, idei ubezpieczeń społecznych. Naszym wspólnym celem jest służenie dobru wspólnemu - mówiła podczas uroczystego podpisania umowy prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

- Dziś umowę zawierają dwie instytucje o fundamentalnej roli publicznej, posiadające poważną misję społeczną - stwierdził z kolei prof. Marcin Pałys, rektor UW i dodał: - To partnerstwo to narzędzie do radzenia sobie z różnymi możliwymi problemami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytet Warszawski swoje wspólne wysiłki skupią na działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej i badawczej. Zamierzają również wspólnie inicjować i prowadzić projekty z zakresu ubezpieczeń społecznych. Co ważne, współpraca będzie prowadzona na styku nauki i praktyki. W jej ramach pracownicy ZUS będą prowadzić na Uniwersytecie wykłady i szkolenia, a także wspierać merytorycznie studentów w przygotowywaniu różnego rodzaju publikacji o tematyce ubezpieczeniowej.

- Dzięki naszej współpracy ZUS zyskuje dostęp do bazy wiedzy i wyników badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Z kolei studenci zyskają dostęp do bazy wiedzy Zakładu, do praktyk i staży, a finalnie, już jako absolwenci, także do pracy - przedstawiała zakres współpracy prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

- Współpraca z Zakładem daje nam styczność z wieloma zagadnieniami praktycznymi, istotnymi z punktu widzenia prac i badań prowadzonych na Uniwersytecie. My udostępniamy natomiast swoją bazę naukową do wykorzystania w praktyce - dodał prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada już doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi w ramach projektu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, prowadzonego przez Związek Banków Polskich. W projekcie tym ZUS uczestniczy już drugi rok akademicki z rzędu.