Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Składka na ubezpieczenie wypadkowe - raport za 2018 r.

Czemu składka na ubezpieczenie wypadkowe jest różna

Różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe ma motywować płatników składek, by podejmowali działania w zakresie prewencji wypadkowej oraz by przestrzegali przepisów bhp.

Co ma wpływ na wysokość składki

O wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonej przez ZUS decydują dane dotyczące:

  • liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia,
  • liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

W zależności od stwierdzonej u płatnika liczby wypadków przy pracy i osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, wysokość stopy procentowej może być podniesiona lub obniżona.

Kto i jak ustala wysokość składki

ZUS ustala wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnikom składek, którzy:

  • zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • za trzy ostatnie lata kalendarzowe przekazywali do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA”.

Pozostali płatnicy sami ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich jest ona zryczałtowana i wynosi:

  • 50% najwyższej stopy procentowej spośród ustalonych na dany rok składkowy dla wszystkich grup działalności (od 1 kwietnia 2019 r. jest to 1,67%)

lub

  • tyle, ile stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.

ZUS IWA w liczbach

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2018 r. złożyło 184 tys. płatników składek1), czyli o 2,8% więcej niż za 2017 r. Na okres składkowy od 1 kwietnia 2019 r. do 30 marca 2020 r. ZUS ustalił wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe 146,9 tys. płatnikom składek (o 2,9% większej liczbie niż w ubiegłym roku).

W informacji ZUS IWA płatnicy wykazali nieznacznie mniej poszkodowanych w wypadkach przy pracy niż w 2017 r. i o 10% mniej poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich. Natomiast osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia wykazali ponad 6% więcej niż rok wcześniej.

1) wg stanu na 30 kwietnia 2019 r.

Raport "Różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe" (pdf 262kb)

ilustracja Różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe - link do pdfa