Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS jest gotowy do wypłaty czternastek

W czwartek, 31 sierpnia, w I Oddziale ZUS w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej oraz minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

– Na 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany na wypłatę tego świadczenia dla 864 tys. osób na kwotę 2 mld zł. Jesteśmy też przygotowani na kolejne terminy – 5 i 6 września. Według naszych danych czternastkę otrzyma w tych terminach 1,3 mln osób na łączną kwotę 2,9 mld zł. Blisko 4 na 5 osób otrzyma czternastkę na konto bankowe – powiedziała prof. Uścińska.

Do otrzymania czternastek uprawnione są nie tylko osoby pobierające emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, których jest 9,1 mln, ale także osoby pobierające renty socjalne (290 tys.), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (40 tys.), emerytury pomostowe (40 tys.), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (13 tys.), świadczenia rodzicielskie Mama 4 plus (60 tys.) oraz świadczenia inwalidzkie i kombatanckie (30 tys.).

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podziękowała prezes ZUS, całemu Zakładowi i innym organom emerytalno-rentowym za sprawne działanie, co pozwoli na wypłatę czternastek w terminie. – Nasza polityka senioralna opiera się na mocnych filarach związanych ze stabilizacją finansową jesieni życia oraz z aktywnością osób starszych. Te działania podejmujemy krok po kroku – mówiła minister.

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Każdemu przysługuje tylko jedna czternastka, a w przypadku renty rodzinnej kwota zostanie podzielona równo między wszystkich uprawnionych. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia wynoszące do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 procent oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niesamodzielnych.